Σχετικά με εμάς

BELIEVE YOURSELFΥπάρχει ένα Πρότυπο Κέντρο Διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας, στο κέντρο του Πειραιά, για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και επιθυμούν να διδαχτούν μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  Στο One Way SUCCESS ο κάθε μας μαθητής, χωριστά, θα αξιολογηθεί με εργαλεία σταθμισμένα και θα καταρτιστεί το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα. Γιατί κάποιες φορές, η διαφοροποίηση ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!

Σε πραγματικά ολιγομελή τμήματα και φροντίζοντας να τηρούνται στο ακέραιο οι αρχές της συνεκπαίδευσης, οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν τα μέγιστα και να πετύχουν στόχους επιτεύξιμους και ρεαλιστικούς.

LIKEΟι συνεργάτες μας είναι επαγγελματίες του εκπαιδευτικού και του ανθρωπιστικού κλάδου. Πρεσβεύουν την αρχή της δια βίου μάθησης με μοναδικό σκοπό να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στα παγκόσμια εκπαιδευτικά δεδομένα της τυπικής αλλά και της ειδικής διδακτικής.

Ενσωματώσαμε στην διδακτέα μας ύλη, βιβλία και υλικά τα οποία έχουν αποδεδειγμένο αποτέλεσμα (βάσει ερευνών) στην επιτυχία ΟΛΩΝ των μαθητών. Στην πλειονότητά του το υλικό μας είναι μοναδικό προκειμένου να καλύψουμε τις διαφορετικές / ποικίλες ανάγκες ΟΛΩΝ μας των μαθητών.