Τάξεις Ενηλίκων

Τάξεις ενηλίκων για προετοιμασία πτυχίων όλων των Πανεπιστημίων και επισήμων φορέων. Τα τμήματα μπορεί να είναι ταχύρρυθμα ή κανονικά και η έναρξή τους να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται τμήματα που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων σε όλους τους κλάδους.