Τάξεις για μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού (Asperger ή ΔΑΔ-ΜΠΑ)

Για πρώτη φορά, μέσα σε ένα φροντιστηριακό πλαίσιο, οργανώνουμε τάξεις για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού (Asperger ή ΔΑΔ-Μη Προσδιοριζόμενο Αλλιώς). Στόχος αυτών των τάξεων είναι η πραγματική ξενόγλωσση εκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών ΠΑΝΤΑ βασιζόμενοι στο μοναδικό μαθησιακό προφίλ τους. Η διδασκαλία θα βασίζεται απόλυτα στις αρχές της Ειδικής Αγωγής και θα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με τους ειδικούς που παρακολουθούν τον μαθητή μας αλλά και την οικογένεια του με σκοπό την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ωφελειών για εκείνους. Στην οικογένεια θα προσφέρονται συμβουλές προγραμματισμού της μελέτης και θα υπάρχει στενή επαφή με την ειδική παιδαγωγό και την ψυχολόγο του One Way Success πάντα κατόπιν συνεννόησης.