Τάξεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Οργανώνουμε τάξεις για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης, με σκοπό την ανίχνευση των δυνατών σημείων αλλά και των δυσκολιών τους. Ιδανικά γίνεται επαφή με όποιον παρακολουθεί τον μαθητή (ειδική παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, δάσκαλο) και αναλόγως του μαθησιακού προφίλ του κατατάσσεται στην κατάλληλη για εκείνον τάξη και καταρτίζεται το διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ). Οι τάξεις αυτές λειτουργούν αποκλειστικά στη λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και οδηγούν τους μαθητές μας σε επίσημες πιστοποιήσεις από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια κατόπιν συνεννόησης κι ανάλογης προετοιμασίας.

Οι μαθητές αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να ανιχνεύεται η εγκυρότητα και η αρτιότητα της εκπαιδευτικής μεθόδου που χρησιμοποιείται και να επαναπροσδιορίζονται τα επόμενα βήματά μας με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση ΟΛΩΝ των μαθητών μας.