Τάξεις συνεκπαίδευσης

Για πρώτη φορά, μέσα σε ένα φροντιστηριακό πλαίσιο, οργανώνουμε τάξεις για μαθητές τυπικής ανάπτυξης ΚΑΙ για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Στόχος αυτών των τάξεων είναι η πραγματική συνεκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών ΠΑΝΤΑ βασιζόμενοι στο μοναδικό μαθησιακό προφίλ του ΚΑΘΕ μαθητή μας. Στόχος δεν είναι η ετικετοποίηση όσων δυσκολεύονται αλλά η πραγματική εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής και επαναπροσδιορισμού των αναγκών ΚΑΘΕ  μαθητή μας.  Η πολυετής μας πείρα και η τεχνογνωσία μας γύρω από την συνεκπαίδευση, μας επιτρέπει να βασιζόμαστε στις αρχές της και να οδηγούμε τον κάθε μαθητή στο δικό του ψηλότερο σκαλί επιτυχίας. Χρησιμοποιούμε παγκοσμίως αναγνωρισμένες στρατηγικές διδασκαλίας, όπως το Peer Mediated Learning (μάθηση με διαμεσολάβηση συμμαθητή) ή το Small Wonders (η τάξη των «μικρών εξερευνητών») και πολλά άλλα. Η τάξη αυτή θα έχει ως στόχο της να προάγει αφενός τη γνώση αλλά και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση και την επιτυχή εκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών μας. Τέλος, η συνεκπαίδευση δημιουργεί σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές το αίσθημα του «ανήκειν» … αίσθημα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη μάθηση αλλά αποτελεί και δικαίωμα ΟΛΩΝ των μαθητών μας προκειμένου να αποτελέσουν μέλη μιας ισχυρής εκπαιδευτικής κοινότητας κι αύριο μέλη ενός πραγματικού κόσμου όπου η διαφορετικότητα θα είναι κυρίαρχη! Βασικές λέξεις για εμάς; ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!