Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η δεξιότητα της ανάγνωσης στα παιδιά;

Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες οι οποίοι έχουν τονίσει ότι η πορεία προς τον συμβατικό γραμματισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με δύο τύπους δεξιοτήτων. Αυτές είναι οι «από μέσα προς τα έξω» και οι «από έξω προς τα μέσα». Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τη φωνημική επίγνωση, τη γνώση των γραφημάτων και τη σωστή σύνδεση τους…