Υπάρχουν, τελικά, μύθοι πίσω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες;

Ένα απαραίτητο βήμα προς την κατανόηση των Μαθησιακών Δυσκολιών των μαθητών και την κατάλληλη αντιμετώπιση τους, από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους θεραπευτές,  είναι η ανάδειξη και η κατάρριψη των μύθων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτό το διαχρονικό θέμα. Κάποιες φορές, ίσως, να «συμφέρουν» κυρίως σε ένα ψυχολογικό επίπεδο αλλά το βέβαιο είναι…