Ο Hans Asperger θεωρούσε ότι η εκπαιδευτική προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει κι αποδείχτηκε ότι για τα περισσότερα παιδιά αυτό- πράγματι- ισχύει. Εντούτοις, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται στην κατανόηση της φύσης της διαταραχής και των βασικών της χαρακτηριστικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι όλα τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους ακόμη κι όταν παρουσιάζουν την ίδια κατάσταση, επομένως είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν η ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού.

Το σύνδρομο Asperger θα πρέπει να στηρίζεται στην κάλυψη των ακόλουθων αναγκών:

 • Βαθιά κατανόηση της φύσης του αυτισμού γενικά
 • Ποιότητα στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
 • Συμβουλευτική από ειδικούς και πιο συγκεκριμένα τους θεραπευτές του παιδιού
 • Συνεργασία επαγγελματιών στα ειδικά αλλά και στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης.

Αν και απαιτείται ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση του παιδί με Asperger, δεν είναι απαραίτητο ότι θα φοιτήσει σε ειδικό σχολείο. Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σχολείο τυπικής εκπαίδευσης αλλά και η κατανόηση των αναγκών του παιδιού θα το βοηθήσουν να παραμείνει στο «κανονικό» σχολείο. Ο δάσκαλος της τάξης θα παίξει τον κεντρικό αλλά και τον πιο καταλυτικό ρόλο μια και συχνά ο ρόλος του ομοιάζει με εκείνον του διευθυντή της ορχήστρας, ο οποίος πάντα προσπαθεί να έχει όλα τα μέλη της συντονισμένα. Είναι δική του η ευθύνη να εξασφαλίσει την εκπαίδευση όλων των παιδιών και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να :

 • Δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον εργασίας
 • Βεβαιωθεί ότι η δομή της τάξης είναι ξεκάθαρη
 • Τροποποιεί τις δραστηριότητες στα μέτρα του παιδιού και να στηρίζει τις δυνατότητες του
 • Διασφαλίζει ότι το παιδί κατανοεί τι του έχει ζητηθεί να κάνει
 • Εισαγάγει την επιλογή σταδιακά ενισχύοντας την λήψη αποφάσεων
 • Διαβαθμίσει τις δραστηριότητες και να αυξήσει σταδιακά τις απαιτήσεις
 • Κατευθύνει την προσοχή του παιδιού ατομικά και να μην θεωρεί ποτέ ως δεδομένο το γεγονός ότι το παιδί κατανοεί τις οδηγίες που απευθύνονται σε όλη την τάξη
 • Αξιολογεί την εκπαίδευση που παρέχει
 • Καταγράφει την πρόοδο του παιδιού αλλά και κάθε συμπεριφορά που πρέπει να αναφερθεί στην οικογένεια και τους θεραπευτές του παιδιού΄
 • Δημιουργήσει και να διατηρήσει τη σχέση σχολείου- σπιτιού
 • Δει τον κόσμο από την οπτική γωνία του παιδιού και να την εξηγήσει και στους υπόλοιπους
 • Κατανοεί τα αίτια της ακαμψίας και των ψυχαναγκασμών στη συμπεριφορά του παιδιού
 • Προλαβαίνει ό,τι μπορεί να προκαλέσει άγχος στο παιδί
 • Αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πιθανότητα να αυξηθεί η ανεξαρτησία του παιδιού

Γιατί όλα αυτά; ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ! Ως εκπαιδευτικοί, τους το οφείλουμε!