ΟΛΟΙ οι μαθητές μας, θα διδάσκονται σύμφωνα με την Ταξινομία του Bloom.

Μια μέθοδο που εστιάζει στους εκπαιδευτικούς στόχους σε νοητικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. Συνεπώς, μιλάμε για μια εξαιρετική,ολιστική μέθοδο διδασκαλίας.

Θα λάβουν ΟΛΟΙ ανάλογο οπτικοποιημένο υλικό και θα γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή του υλικού μας πάντα σε συνάρτηση με το εκάστοτε επίπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ