Τα παιδιά σας αξίζουν, όσο τίποτα άλλο, μια τέτοια εκπαίδευση.

Τι ακριβώς είναι η ενσυναίσθηση με απλά λόγια;

Η γνωστική ενσυναίσθηση (ή συναισθηματική θεωρία του νου) δεν απαιτεί κάποιος πραγματικά να μοιράζεται τα συναισθήματά του, αλλά μόνο να καταλαβαίνει τις συναισθηματικές καταστάσεις κάποιου άλλου ατόμου. Με άλλα λόγια η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στη νοητική κατανόηση της εμπειρίας του άλλου. 

Αυτοί που υιοθετούν τη γνωστική άποψη της ενσυναίσθησης, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση και στην κοινωνική διορατικότητα παρά στην συναισθηματική εμπλοκή. Με άλλα λόγια, η ικανότητα του να μπορεί κάποιος να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων χωρίς όμως να βρίσκεται ο ίδιος σε αντίστοιχη συναισθηματική κατάσταση, καλείται γνωστική ενσυναίσθηση.

Ποιά είναι τα οφέλη του μαθήματος ενσυναίσθησης ;

Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη σωστή ερμηνεία των συναισθημάτων των άλλων με βάση τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τη γλώσσα του σώματος και την προσωδία της φωνής. 

Τέλος, θα μάθουμε την επικοινωνιακή διάσταση της ενσυναίσθησης η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου να μπορεί να δείξει στο άλλο άτομο ότι κατανόησε τη συναισθηματική του κατάσταση και αυτό να μπορεί να το μεταβιβάσει στο συνομιλητή του, με ακρίβεια και ειλικρίνεια.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ