Σεξουαλική Αγωγή στα σχολεία, εάν ποτέ υλοποιηθεί ως μάθημα υποχρεωτικό… Πολλοί θα το καλοδεχτούν, άλλοι όχι, άλλοι θα κάνουν πως δεν άκουσαν κι άλλοι θα το πολεμήσουν με νύχια και με δόντια! Μέσω του παρόντος άρθρου θα παρουσιαστούν δεδομένα βάσει μελετών κι ο καθένας από εμάς θα κρίνει εάν είναι υπέρ ή κατά ενός τέτοιου μαθήματος.

Αρχικά θα πρέπει να καταρρίψουμε ορισμένους μύθους γύρω από το συγκεκριμένο μάθημα:

Χ Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την σεξουαλική αγωγή των παιδιών τους.

Χ Εάν τα παιδιά ακούσουν για την ορθή σεξουαλική συμπεριφορά, θα προχωρήσουν σε σεξουαλικές σχέσεις.

Χ Μέχρι να μπουν στην εφηβεία, τα παιδιά είναι μικρά για να καταλάβουν ζητήματα σεξουαλικότητας.

Χ Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να διδάξουν σεξουαλική αγωγή.

Χ Προγράμματα σεξουαλικής αγωγής θα οδηγήσουν σε αύξηση εφηβικών κυήσεων, αύξηση των ΣΜΝ και ηθική παρακμή.

Χ Επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό και μεγαλώνει με διαφορετικούς ρυθμούς, κανένα πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής δεν μπορεί να αγγίξει τις ανάγκες του σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Χ Η σεξουαλική αγωγή πρέπει να δίνει έμφαση σε παραδοσιακές ηθικές αρχές.

Ο ρόλος της σεξουαλικής αγωγής, όμως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

√ Ενισχύει την υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά.

√ Διδάσκει την αξία και την ανάγκη των υγιών σεξουαλικών σχέσεων.

√ Καλλιεργεί την αποδοχή στην διαφορετικότητα.

√ Προλαμβάνει ανισότητες και καλλιεργεί τον σεβασμό για τον εαυτό και τους άλλους.

√ Διδάσκει την αναγνώριση της όποιας αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς.

√ Διδάσκει τους τρόπους πρόληψης μιας εγκυμοσύνης και των ΣΜΝ.

√ Διδάσκει το δικαίωμα επιλογής συντρόφου.

√ Διδάσκει τον σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας.

√ Διδάσκει την αξία των συναινετικών σεξουαλικών σχέσεων.

√ Διδάσκει το δικαίωμα στην επιλογή τεκνοποίησης ή όχι.

√ Διδάσκει αλλαγές ανά ηλικία σε αγόρια και κορίτσια

√ Λύνει απορίες που ενδεχομένως οι γονείς αδυνατούν να λύσουν ή κι απλώς να συζητήσουν (π.χ. έμμηνος ρύση, εκσπερμάτωση, εφηβεία, σεξουαλικά όργανα και λειτουργία, συναισθηματική ζωή, διακοπή κύησης, αντισύλληψη κτλ).

√ Δημιουργεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη διαχείριση περιστάσεων υψηλού ρίσκου.

Όπως είναι κατανοητό, η σεξουαλική αγωγή είναι πολλά περισσότερα από τη διδασκαλία της ανατομίας και της φυσιολογίας της αναπαραγωγής. Εμπεριέχει τη σεξουαλική ανάπτυξη, την εικόνα του σώματος, την τρυφερότητα, την αναπαραγωγική υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους ρόλους των δύο φύλων και την οικειότητα.

Θεωρώ, ότι οφείλουμε ως κοινωνία προοδευτική και με γνώσεις να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση το μάθημα να μπει παντού. Στα σχολεία, στους δήμους, παντού. Πλέον, οι σκέψεις και η κριτική ανήκει στον καθέναν από εμάς.