Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν δυσκολίες στον προφορικό αλλά κυρίως στον γραπτό λόγο. Πολλές φορές, η μελέτη στο σπίτι με την βοήθεια των γονέων αποτελεί ένα σημείο τριβής αλλά κι ένα μόνιμο άγχος. Άγχος για τη Γλώσσα, για την Ιστορία. Οι παρακάτω τεχνικές παρέμβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη μελέτη στο σπίτι κι έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα μόνιμο αλλά κι υποστηρικτικό περιβάλλον για το παιδί που δυσκολεύεται πολύ, πιο πολύ από όσο μας εκφράζει ή αντιλαμβανόμαστε.

 • Κατά τη μελέτη, κυρίως, των θεωρητικών μαθημάτων κατευθύνουμε το ενδιαφέρον του παιδιού ΜΟΝΟ στις σημαντικές πληροφορίες. Αυτές μπορούμε να τις τονίζουμε με ένα έντονο χρώμα για να ξέρει το παιδί που θα εστιάσει και ποιες πληροφορίες, τελικά, θα χρησιμοποιηθούν σε μια γραπτή εργασία ή ένα διαγώνισμα.
 • Έλεγχος του βαθμού κατανόησης μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις. Μια ερώτηση που θα απαιτεί συνδυασμό γνώσεων θα είναι κάτι ιδιαίτερα αγχωτικό για το παιδί. Αρχικά η ερώτηση θα πρέπει να έχει μια και μόνο απάντηση και να είναι εύκολο να βρεθεί μέσα στο κείμενο ή μέσα στις υπογραμμισμένες πληροφορίες.
 • Δημιουργία οπτικών βοηθημάτων με τις απαραίτητες πληροφορίες

Παρακάτω, δίνονται ενδεικτικά δείγματα

αλλά μέσω αναζήτησης mind maps template μπορείτε να βρείτε ό,τι ταιριάζει στο δικό σας παιδί.

 • Σύνδεση της τωρινής με την υπάρχουσα γνώση. Σημαντικό βήμα για να χτίζονται οι γνώσει πάνω σε γερά θεμέλια.
 • Διατύπωση υποθέσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη. Για παράδειγμα, ρωτάμε… «Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί εάν…; / Πιστεύεις ότι θα ήταν χρήσιμο να…; / Πώς θα αντιδρούσες εσύ στη θέση του; / Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά εκεί;»
 • Κατανόοηση του σκοπού της ανάγνωσης και πολύ περισσότερο της ορθής ανάγνωσης.
 • Αναγνώριση ότι μια λέξη μέσα σε ένα κείμενο μπορεί να πάρει πολλαπλές σημασίες ανάλογα με την ορθογραφία της, τον τονισμό, τη σημασία. Για παράδειγμα σήκω – σύκο (ακούγεται ίδια αλλά έχει εντελώς διαφορετική σημασία) / διάλειμμα – διάλυμα / κλήμα – κλίμα / πάλη – πάλι / φοιτώ – φυτό / πόσο – ποσό (ίδια λέξη, διαφορετικός τονισμός), νομός – νόμος κτλ. Κάτι τέτοιο θα μειώσει πολύ το άγχος του αγνώστου για το παιδί.
 • Μαθαίνουν να αναζητούν το ιδιαίτερο νόημα μιας λέξης.
 • Πολυαισθητηριακή εκμάθηση της ορθογραφίας. Χρησιμοποιείστε χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες, post-it κτλ.
 • Κατασκευή πίνακα / τοίχου συχνόχρηστων λέξεων. Θα διευκολύνει πολύ ένα μακετόχαρτο και τα χαρτάκια τύπου post-it που θα κολλώνται επάνω. Ο πίνακας σε έναν δεύτερο χρόνο, μπορεί να χρησιμοποιείται για αυτοδιόρθωση.
 • Οπτικοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Χρήση της τεχνολογίας, πχ ο μαθητής μπορεί να μπει στο You Tube για να δει οπτικοποιημένο ένα μάθημα Ιστορίας.
 • Δημιουργία της λεγόμενης timeline ειδικά για το μάθημα της ιστορίας.

Οι γονείς θα πρέπει να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι η οποιαδήποτε τεχνική παρέμβασης θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνο το παιδί διότι σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα προσδοκώμενα. Πρέπει να είναι πεπεισμένο το παιδί ότι αυτή η τεχνική θα το βοηθήσει να παρακάμψει μια δυσκολία του. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μην αμφιβάλλει το παιδί για την αποτελεσματικότητά του. Τέλος, οποιοδήποτε βοήθημα επιλεγεί κι ελέχθεί η αποτελεσματικότητά του θα πρέπει να χρησιμοποιείται, πλέον, μόνιμα και με σταθερό τρόπο.