Ετοιμάζουμε το νέο μας τμήμα με τίτλο OWS Nursery English που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού.

Εντός της τάξης, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, οι μαθητές μας θα ασχοληθούν με ασκήσεις προγραφής, θα γνωρίσουν την κουλτούρα της Αγγλικής γλώσσας μέσα από το παιχνίδι και το τραγούδι, θα ξεκινήσουν την ανάγνωση με τον πιο εύκολο αλλά και αποτελεσματικό τρόπο- που μόνο εμείς γνωρίζουμε- με απώτερο σκοπό μας να δημιουργήσουμε μαθητές επιτυχημένους, αυτόνομους και χαρούμενους πάνω από όλα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αφήγησης του παραμυθιού μας (Storytelling) οι μαθητές μας θα εξασκούνται σε απλά παραγγέλματα τύπου look, listen, watch, θα συμμετέχουν ενεργά στην αναδιήγηση του παραμυθιού και θα εξασκούνται στο να χρησιμοποιούν και να ανταποκρίνονται στα διάφορα συναισθήματα.

Το μάθημα θα έχει διάρκεια 75 λεπτά (1,5 διδακτική ώρα) και θα είναι 1 φορά την εβδομάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις λεπτομέρειες.

Οι εγγραφές μας έχουν ήδη ξεκινήσει.