Τα προγράμματά μας διαμορφώνονται βάσει των αναγκών του εκάστοτε μαθητή, καλύπτοντας έτσι όλες τις ηλικίες και τα μαθησιακά προφίλ.

Οργανώνουμε τάξεις για μαθητές τυπικής ανάπτυξης κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης, και όχι ενός απλού placement test, με σκοπό την ανίχνευση των δυνατών σημείων αλλά και τυχόν δυσκολιών τους. Οι τάξεις αυτές λειτουργούν στη λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και οδηγούν κάθε χρόνο τους μαθητές μας σε επίσημες πιστοποιήσεις από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια.

Οργανώνουμε τάξεις για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης, με σκοπό την ανίχνευση των δυνατών σημείων αλλά και των δυσκολιών τους. Ιδανικά γίνεται επαφή με όποιον παρακολουθεί τον μαθητή (ειδική παιδαγωγό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, δάσκαλο) και αναλόγως του μαθησιακού προφίλ του κατατάσσεται στην κατάλληλη για εκείνον τάξη και καταρτίζεται το διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ). Οι τάξεις αυτές λειτουργούν αποκλειστικά στη λογική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και οδηγούν τους μαθητές μας σε επίσημες πιστοποιήσεις από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια κατόπιν συνεννόησης κι ανάλογης προετοιμασίας.

Οι μαθητές αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να ανιχνεύεται η εγκυρότητα και η αρτιότητα της εκπαιδευτικής μεθόδου που χρησιμοποιείται και να επαναπροσδιορίζονται τα επόμενα βήματά μας με σκοπό να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση ΟΛΩΝ των μαθητών μας.

Για πρώτη φορά, μέσα σε ένα φροντιστηριακό πλαίσιο, οργανώνουμε τάξεις για μαθητές τυπικής ανάπτυξης ΚΑΙ για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Στόχος αυτών των τάξεων είναι η πραγματική συνεκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών ΠΑΝΤΑ βασιζόμενοι στο μοναδικό μαθησιακό προφίλ του ΚΑΘΕ μαθητή μας. Στόχος δεν είναι η ετικετοποίηση όσων δυσκολεύονται αλλά η πραγματική εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής και επαναπροσδιορισμού των αναγκών ΚΑΘΕ μαθητή μας. Η πολυετής μας πείρα και η τεχνογνωσία μας γύρω από την συνεκπαίδευση, μας επιτρέπει να βασιζόμαστε στις αρχές της και να οδηγούμε τον κάθε μαθητή στο δικό του ψηλότερο σκαλί επιτυχίας. Χρησιμοποιούμε παγκοσμίως αναγνωρισμένες στρατηγικές διδασκαλίας, όπως το Peer Mediated Learning (μάθηση με διαμεσολάβηση συμμαθητή) ή το Small Wonders (η τάξη των «μικρών εξερευνητών») και πολλά άλλα. Η τάξη αυτή θα έχει ως στόχο της να προάγει αφενός τη γνώση αλλά και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση και την επιτυχή εκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών μας. Τέλος, η συνεκπαίδευση δημιουργεί σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές το αίσθημα του «ανήκειν» … αίσθημα το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη μάθηση αλλά αποτελεί και δικαίωμα ΟΛΩΝ των μαθητών μας προκειμένου να αποτελέσουν μέλη μιας ισχυρής εκπαιδευτικής κοινότητας κι αύριο μέλη ενός πραγματικού κόσμου όπου η διαφορετικότητα θα είναι κυρίαρχη! Βασικές λέξεις για εμάς; ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Για πρώτη φορά, μέσα σε ένα φροντιστηριακό πλαίσιο, οργανώνουμε τάξεις για μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες και ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού (Asperger ή ΔΑΔ-Μη Προσδιοριζόμενο Αλλιώς). Στόχος αυτών των τάξεων είναι η πραγματική ξενόγλωσση εκπαίδευση ΟΛΩΝ των μαθητών ΠΑΝΤΑ βασιζόμενοι στο μοναδικό μαθησιακό προφίλ τους. Η διδασκαλία θα βασίζεται απόλυτα στις αρχές της Ειδικής Αγωγής και θα υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με τους ειδικούς που παρακολουθούν τον μαθητή μας αλλά και την οικογένεια του με σκοπό την μεγιστοποίηση των εκπαιδευτικών ωφελειών για εκείνους. Στην οικογένεια θα προσφέρονται συμβουλές προγραμματισμού της μελέτης και θα υπάρχει στενή επαφή με την ειδική παιδαγωγό και την ψυχολόγο του One Way Success πάντα κατόπιν συνεννόησης.

 

Τάξεις ενηλίκων για προετοιμασία πτυχίων όλων των Πανεπιστημίων και επισήμων φορέων. Τα τμήματα μπορεί να είναι ταχύρρυθμα ή κανονικά και η έναρξή τους να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργούνται τμήματα που καλύπτουν τις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων σε όλους τους κλάδους.

 • Ενσυναίσθηση:
  Τι ακριβώς είναι η ενσυναίσθηση; Πως καλλιεργείται; Ποια είναι η σπουδαιότητα της;
 • Ήθος:
  Καλλιεργώντας το ήθος στους νεαρούς μαθητές.
 • Προσωπικές Αξίες:
  Ήθος, διαδικασία λήψης αποφάσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες διαπραγμάτευσης, παροχή βοήθειας.
 • Αναπηρία και άλλες δυσκολίες:
  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Με ποιους τρόπους μπορεί να βοηθηθεί ένα άτομο ΑΜΕΑ;
 • Η Αξία του ΟΧΙ:
  Πότε είναι επιβεβλημένο το ΟΧΙ; Πως θα μάθουμε τα παιδιά μας να λένε το ΟΧΙ και να αισθάνονται άνετα με αυτό; 

Ποιος ο ρόλος ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής και γενικά ενός προγράμματος ψυχικής υγείας των εφήβων;

 • Ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς κι από τα δύο φύλα.
 • Καλλιέργεια κι ανάπτυξη προτύπων που θα επιτρέπουν να ζει κανείς ως ένα υγιές, ευτυχισμένο κι ανεξάρτητο άτομο.
 • Καλλιέργεια αποδοχής της σεξουαλικής διαφορετικότητας.
 • Ενίσχυση αρμονικών διαπροσωπικών και οικογενειακών σχέσεων οι οποίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο μιας κοινωνίας.
 • Πρόληψη ανισοτήτων.
 • Καλλιέργεια του σεβασμού για τον εαυτό του καθένα και τους άλλους.
 • Σεβασμός στη σωματική ακεραιότητα του κάθε ατόμου.
 • Ενίσχυση του δικαιώματος της επιλογής συντρόφου.
 • Ενίσχυση του δικαιώματος για συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις.
 • Ενημέρωση σε θέματα εφηβείας και εικόνα σώματος.
 • Πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Πρόληψη ασθενειών ΣΜΝ / HIV / AIDS.
 • Καθυστέρηση πρόωρων ολοκληρωμένων σεξουαλικών σχέσεων ειδικά σε ευπαθείς ομάδες (άτομα στο φάσμα του αυτισμού, άτομα με σωματική αναπηρία, άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης κτλ).
 • Αναγνώριση αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς.
 • Αύξηση ορθής επικοινωνίας με τους γονείς.
 • Παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες υγείας.
 • Ενημέρωση γύρω απ’ την εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου.
 • Κατάρριψη στερεοτύπων (π.χ. για την έμμηνο ρύση, την αντισύλληψη, το προφυλακτικό, την τριχοφυΐα, την ακμή κτλ).
 • Ατομική υγιεινή για αγόρια και κορίτσια.
 • Ενημέρωση γύρω από την έμμηνο ρύση στα κορίτσια (συμπτώματα, αντιμετώπιση, φροντίδα σώματος, χρήση σερβιέτας και υγιεινή, κίνδυνοι κτλ).
 • Ενημέρωση γύρω από τις συναισθηματικές αλλαγές στα αγόρια και στα κορίτσια στην εφηβεία.
 • Εστιάζουμε σε ξεκάθαρους στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Όλες οι δραστηριότητες προάγουν την κριτική σκέψη.
 • Επιστημονικές κι έγκυρες πληροφορίες.
 • Διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση διδασκόντων από προγράμματα εγκεκριμένων φορέων.
 • Στενή σχέση συνεργασίας με τους γονείς.
 • Διαφοροποίηση προγραμμάτων αναλόγως της ηλικίας και του αναπτυξιακού σταδίου του κάθε ατόμου.
 • Ατομικές συνεδρίες με τους γονείς και τους εφήβους / ενήλικες κατόπιν συνεννόησης.
 • Προγράμματα συμβουλευτικής για ΑΜΕΑ.
 • Παροχή συνεδριών σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα συνεδριών μέσω Skype για κατοίκους εκτός Αθηνών.

Παρέχεται η δυνατότητα ιδιωτικής παράλληλης στήριξης (σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο) εντός του σχολικού ωραρίου και των ημερών που λειτουργεί το σχολείο. Η παραλαβή του παιδιού θα γίνεται στην πόρτα του σχολείου όπως και η παράδοση του στον γονέα ή κηδεμόνα του.